Ndabi Suleman yu Mənna Niyari an

Kakadə yuu yacəbagalu a lay mənna niyari ngəde ngəde dâbu. Mənna niyari yuu dâbu həan co gala. Mənna yuu dâbu həan go mənna ngə May Suleman (kəra lamba 1-29), ci həan go mənna ngə Agur (kəra lamba 30), ci həan go mənna ngə May Lemuwel (kəra lamba 31).

Mənna ci həan naamu hal hə ârinî ku a fargə rə migəw ngə yukul rə kəte, ci həan go naamu kəndəge hə ngun rə jama yu calaynî tapa hə ku rəagû. Kuren ci həan go naka mənna hə tâjir. Kakadə yuu naka mənna hə dî fəydəa ngəde ngəde dâbu ai jânnî rə tâni yu kanadi yu tâgənî ngərinay daraja yu calaynî kənjəre a fargə rə migəw habaay. Kuren akiemû kiegənî haria yu dibel hə kənjəre yu jinî angala co. Kakadə yuu akiemû rə məcəlbû məkəynaw dî ngə kəne maamunənaw yuu ngaco ngwə məkəynaw ɗə "iləmû ben həre həan tâgənî Hâw Kəmani daraja."(1:7)

 

Partager