Niyari hə Ndabi Musa

Welə Yakub yajân a Masar yey gəre Ndabi Yusuf go namatə, ciri anəay yu migəw ngə dədan jaman adan kəte go ngaco yamatə. Dûr hə Israyil yawuy yaji dâbu rə jəw ga yukul co yəji donoa gə ngə wanə jurù. Ga yalân lartə ngə yukul a lay yuu. 

Hartə yuu ’rə, hugway kəte yu ngərəm kəte, dədan kihi co, gay fadaw ngə Lewi yajûgu mâdəgay. Ngərəm yuu daji tugun ga dawuy wuli ’rə, daamunə rə dawuy wuli aci. Wuli yuu yəcenə ga Musa. Musa naji Ndabi dəmu. 

Ngo yuu niyari hə Ndabi Musa. Niyari yuu akul a ngun də kakadə ngə yəcenə ga "Exode" ngə akul a ngun də Tawre. 

Partager