Niyari hə Ndabi Adam

Niyari hə Ndabi Adam akul a ngun də kakadə ngə yəcenə ga "Genèse" ngə akul a ngun də Tawre. Kakadə yuu aka hal ngə Kəmani naan dunia ngaco yu kargəay yu BenAdam. Dî ngə Kəmani naan alətə ngaco ngəla, gəre Adam yu Hawa, migəw ngə Kəmani naan ada alətə a bohu, mənna ngə Kəmani nacedan, yajûgu ja. 

Partager