Niyari hə Ndabi Dawda

Ndabi Dawda May hə Israyil. Gəre dan yuu wuli ’rə, nəhəbi dimi. Dawda nəcu algay ga nəfərna Hâw Kəmani. Mənna yuu akul a ngun də kakadə ngə yəcenə ga Sabur. Ngo yuu Sabur 23:

 Hâw Kəmani dân həni aw,

ga âpi gudo nəgurani ja. Nəhənay rəani a dəli habu həan kəlî,

nəârini ngərə kulu ngə ahəgudə rə ngənaay, ga nəan dəani donoa rə bəlin.

Nəlû rəani a dibel ngəla,

rəgə yəan həmu an darajadə. Wulû a ngu nəməkə ciləm gudo,

wuhəgujən gə tâgəriba ja rə ngəndə,

hərə na gukul a gəani,

dongol agû yu korbe agû

nəan də gabu aw tulay. Kəladu ngaway yəamuni

gəre gətay a baha aw kəmbu darajaa.

Gəkahalgu ku rəaw fələ kəyno həan alli

rə ai ngə yəan həto darajaa,

kəlaw ngaw go gəlândə dî hə hiinî. Hərə na ngəla go, wuligə agû go,

ga yuu ro ngə saha bico gukul a ngârì aw.

Hâw Kəmani, yâbu aw ngə nakiel ngaco,

wucəlbû wukəmay a ngun də fadaw agû.

Partager