Niyari hə Ndabi Yusuf

Ngo yuu niyari hə Ndabi Yusuf. Yusuf wuhi Ndabi Yakub go Yusuf naji lûgu dəmu hə Masar go. Niyari yuu aka mənna hə Yusuf yu ciri anəay a lu hə Masar. Kəna dəmu nayel Masar yu Kanaan yu lartə ngəde co, hərə dân ro ciri anəay – kəna yuu nahəladan ja.Niyari yuu akul a ngun də kakadə ngə yəcenə ga Tawre. 

Partager