Niyari hə Ndabi Nuh

Ngo yuu Niyari hə Ndabi Nuh. Niyari yuu akul a ngun də kakadə ngə yəcenə ga Tawre. Jaman ngə Ndabi Nuh akul a dunia, migəw yəji kəladu gə ngə wanə jurù. Aidə ga Kəmani najûgu niya rəgə ajiga ngijibu dəmu rəgə awiyâw rə dunia. Migəw hə dunia ngaco yatù a ngun də ngijibu yuu, gəre Ndabi Nuh yu migəw hə fadaw anə muh yata yacar. 

Partager