Məkanaw Kakadə Yedənami

Yuu kakadəay ngə yəkienə hal ngə akienə migəw kəynî yu kanî kakadə hə yedənami. Batata yedənami ai ngə batata naharami. Gəre kəynî təlam agû yu kəynî təlam ngəde, kəynî həadan ngəde ngəde. Migəw ngə yatay kakadəay yuu yəan wuhədə migəw ngə yadugwadə a fəllaynî həan. Cukran katir. Yuu ngəla!

 

buduma_literacy.jpg
Partager