Niyari hə Tawre yu Sabur yu Injil

Ngo yuu niyari hə tawre yu sabur yu injil ngəde ngəde. Niyari yuu akienə mənna hə culnîram hə dunia yu mənna hə ndabiay dâbu. Niyari hə ndabi Adam yu Ndabi Nuh yu Ndabi Brahim yu Ndabi Musa yu Ndabi Isa Al Masih dayay akul a lay. 

IMG_5167.JPG
Partager