Niyari hə Ndabi Brahim

Ndabi Brahim dân ahənhi hərə ahəgujən gə Kəmani go natâgə Kəmani daraja go naan Kəmani ammandə go dî ngə Kəmani nacenə ngaco nəan go. Kəmani nacakiyunə a ngun rə migəw rəgə aji abhə ngə migəw ngə dədan yu Kəmani yətâl wadə. Kəmani naan rə dûr anə bərgaa ga bərga yuu migəw ngəde hə dunia jəkə co yəta. Niyari yuu akul a ngun də kakadə ngə yəcenə ga Tawre. 

Partager